วันอังคาร, 08 มิถุนายน 2564 12:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในบ้านนาคำ โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในบ้านนาคำ โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.นาโพธิ์รุ่งเรืองทรัพย์ โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 187,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ