วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 11:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านสำรอง บุญคราบ ถึง นานายทวี ปัตตา(โดยลงหินคลุก) หมู่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านสำรอง บุญคราบ ถึง นานายทวี ปัตตา(โดยลงหินคลุก) หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสุภีวัสดุ โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ