วันพุธ, 03 พฤศจิกายน 2564 17:45

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ