วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564 11:30

ประกาศสรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุกภายในบ้านคำม่วง หมู่ที่ 3

   ประกาศสรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุกภายในบ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 94,000.- บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ