วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564 09:07

ประกาศสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7

   ประกาศสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 สายบ้านโนนสว่าง ถึง บ้านสมพรรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 310,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ