วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564 11:22

ประกาศสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านทับไฮ หมู่ที่ 4

      ประกาศสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 (รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามใบ ปร. 4 ที่ อบต.โสกแสงกำหนด) วงเงิน 265,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ