วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 09:28

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ